Dizajn za štampanje

 
home_minimal_studio2
 

Dizajn štampanog materijala

Kada se govori o grafičkom dizajnu za štampane materijale, jako je važno napomenuti da se postavke boje i rezolucije razlikuju u odnosu na postavke za dizajn za web. U prvom redu, za boje se upotrebljava CMYK standard a rezolucija je minimalno 300dpi. Na taj način se osigurava da je štampa dovoljno oštra, a boje prirodne.

VirtualDizajnStudio nudi usluge grafičkog dizajna:

- posjetnica
- logotipa
- memoranduma
- letaka
- plakata
- brošura
- kataloga
- flajera
- billboarda
- koverti
- cjenovnika
- i drugog promotivnog materijala.

Naše cijene su prilagođene klijentima i njihovim potrebama i mogućnostima.

Za konkretne cijene i ponudu možete nas kontaktirati.