Održavanje sajta održava i unapređuje sadržaj vašeg sajta, izgled, funkcionalnost. Omogućite vašem sajtu da bude u korak s vremenom, da bude vidljiv na pretraživačima, da ima najsvježiji sadržaj, slike, vijesti…

Prepustite ažuriranje i održavanje sajta našem profesionalnom timu.

Održavanje web sajta

Naravno, uvijek preporučujemo održavanje sajta na mjesečnom tj. godišnjem nivou, zbog pogodnosti i isplativosti.

Usluge koje vam možemo pružiti:

  • Dodavanje proizvoda i izmjene
  • Dodavanje novih članaka, usluga, web stranica
  • Dodavanje najnovijih vijesti
  • Dodavanje slika, grafikona, fotografija i izmjene
  • Dodavanje skripti za praćenje posjećenosti sajta (Google Analytics)
  • Optimizacija stranica za pretraživače
  • Marketing vašeg sajta na mjestima gdje je i vaša konkurencija: Twitter, Facebook, Google…

Za sve usluge za koje ste zainteresovani, na listi ili van nje, kontaktirajte nas.

Održavanje sajta na mjesečnom nivou

Mjesečno održavanje web sajta se koristi kada je promjena na sajtu redovna i kad se dešava češće (više puta u mjesec dana). Česta promjena sadržaja, pored teksta i fotografija, može podrazumijevati i izmjenu više stranica, kao i dodavanje novih (npr. novi proizvodi u katalogu, promjena cjenovnika, novi direktorijum u galeriji itd.). Za dinamične firme koje često modifikuju i uvećavaju svoje poslovanje, održavanje sajta na mjesečnom nivou je najbolje rješenje.

Održavanje web sajta po potrebi

Održavanje sajta po potrebi se koristi za sajtove kojima se sadržaj rijetko ili/i neredovno menja (jednom u mjesec dana i rjeđe). U 90% slučajeva podrazumijeva promjenu teksta i fotografija, eventualno dodavanje slika u postojeće galerije ili ažuriranje vijesti. Za firme sa potrebom za rjeđim promjenama na sajtu, ovo je najoptimalniji princip ažuriranja/održavanja sajta.

Šta podrazumijeva ažuriranje web sajta

Ažuriranje web sajta podrazumijeva promjenu postojećeg sadržaja na stranicama, kao i dodavanje stranica sa istom strukturom. Kompletna promjena izgleda web sajta i dodavanje web elemenata koji prije nisu postojali (forme, ankete, flash, skripte, itd.) spadaju u održavanje sajta, unapređenje funkcionalnosti ili redizajn sajta.

Ako imate čestu potrebu za održavanjem web sajta, a ne želite da imate stalno zaposlene koji će se time baviti, kod nas možete dobiti usluge pojedinačne ili redovne usluge ažuriranja i održavanja web stranica. Nudimo vam održavanje web sajta na mjesečnom nivou i po potrebi.